Praznovanje raznolikosti in razkrivanje bogastva skupnosti LGBTQIA+

V svetu, kjer ljubezen ne pozna meja in identitete kljubujejo družbenim normam, je skupnost LGBTQIA+ dokaz lepote raznolikosti. Pot razumevanja in sprejemanja je pripeljala do razvoja akronima iz LGBT v LGBTQIA+, ki zajema širši nabor spolnih usmerjenosti, spolnih identitet in izkušenj.

 

 

Bistvo LGBTQIA+

LGBTQIA+ je akronim, ki predstavlja bogat spekter identitet in izkušenj. Vsaka črka ima pomen, ki spoštuje različne spolne usmerjenosti, spolne identitete in izraze. Označuje lezbijke, geje, biseksualce, transspolne osebe, queer/spraševalce, interseksualce, aseksualce, »+« pa simbolizira dodatne identitete, ki niso tako preproste in zlahka umljive, kot jih prikazujejo tradicionalno razumljive identitete. Ta pisana paleta zajema mozaik skupnosti, ki priznava in slavi različne načine, kjer posamezniki doživljajo ljubezen, privlačnost in samoidentiteto in nasprotujejo prepričanju, da je heteroseksualnost edina norma, ki označuje spolno usmerjenost in identiteto.

 

V skupnosti, ki se strastno zavzema za zastopanost in enakost, je resnica jasna kot beli dan: vidnost je temelj sprejemanja. Medtem ko je akronim »LGBT« nedvomno dal glas zgodovinsko zatirani skupini, bi bilo ozkogledno spregledati široko paleto spolov in identitet, ki obstajajo zunaj njenih meja. Da bi dosegli resnično sprejemanje za vse, noben posameznik ne sme biti zapostavljen. S prepoznavanjem in spoštovanjem raznolike palete identitet, odpiramo vrata pogovoru o spolu in spolnosti, razkrivamo njuno neločljivost in odstranjujemo trdovratne stigme in stereotipe, ki še vedno obstajajo.

 

Pomen akronima LGBTQIA+

 

L – LEZBIJKA: lezbijko se najpogosteje razume kot žensko, ki jo romantično/spolno privlačijo (le) ženske. Prav tako je lezbijka za številne osebe lahko že sama po sebi spolna identiteta. V vsakem primeru pa velja, da gre za samoopredelitev.

 

G – GEJ: geja se najpogosteje razume kot moškega, ki ga romantično/spolno privlačijo le moški. Uporablja se tudi kot splošen izraz za lezbično in gejevsko spolnost. Nekatere ženske se opredeljujejo kot geji in ne lezbijke.

 

B – BISEKSUALNOST: je spolna in/ali romantična privlačnost do več kot enega spola/do različnih spolov oz. privlačnost do vseh spolov ali ne glede na spol. Sicer pa velja, da ima biseksualnost skoraj toliko različnih pomenov, kot je biseksualnih oseb, saj jo vsak lahko razume in doživlja na svoj način.

 

T – TRANSSPOLNA OSEBA: je oseba, katere spolna identiteta ni cisspolna; pri transspolnih osebah se spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu, ne ujema s spolno identiteto, ki jo čuti oseba sama in s katero se identificira. Transspolne osebe lahko svoje telo in zunanji videz prilagajajo svoji spolni identiteti oziroma si tega želijo ali pa na nujnost take prilagoditve ne pristajajo.

 

Q – več pomenov

QUEER oz. kvir: v preteklosti je bil to slabšalni izraz za LGBTQ+ posameznike. Zdaj so ga znova zahtevale osebe LGBTQ+, ki se ne identificirajo s tradicionalnimi kategorijami glede spolne identitete in spolne usmerjenosti. Toda nekateri na to še vedno gledajo kot na slabšalno.

QUESTIONING (vprašujoči): proces raziskovanja lastne spolne usmerjenosti in/ali spolne identitete.

 

I – INTERSPOLNOST: je biološka/telesna nejasnost spola v okviru binarnega spolnega sistema oz. nezmožnost, da bi otroku ob rojstvu pripisali izključno ženski ali moški spol. Interspolne osebe imajo atipičen razvoj spolnih kromosomov, spolnih žlez, reproduktivnih organov in kanalov ter genitalij.

 

A – ASEKSUALNOST: je spolna usmerjenost, pri kateri aseksualna oseba doživlja nizko ali popolno odsotnost želje oz. potrebe po spolnih odnosih. Nekatere aseksualne osebe nimajo spolnih odnosov, nekatere pa jih imajo kljub odsotnosti želje oz. potrebe po njih. Aseksualnost ni abstinenca od spolnih odnosov in tudi ne celibat, prav tako pa ne drži stereotip, da aseksualne osebe nimajo partnerskih razmerij.

 

+ pa označuje vse druge morebitne oblike, ki obstajajo, nastajajo in s katerimi se ljudje poistovetijo in še niso predhodno opisane.

 

Obstaja veliko drugih oblik, ki ji lahko najdeš v slovarju na spletni strani Transakcija. 

 

 

V ta namen obstaja tudi ogromno spletnih portalov, ki ti lahko pomagajo in odgovorijo na vprašanja pri odkrivanju samoidentitete.

 

 

Pogled naprej

Pot proti sprejemanju LGBTQIA+ skupnosti ni izključno odgovornost skupnosti same, ampak potrebuje tudi podporo zaveznikov. Zavezniki, ne glede na njihovo spolno usmerjenost ali spolno identiteto, igrajo ključno vlogo pri zagovarjanju enakosti. Z aktivnim poslušanjem, izobraževanjem in izpodbijanjem heteronormativnih in cisnormativnih pripovedi zavezniki prispevajo k ustvarjanju varnejših in bolj vključujočih prostorov za vsakega posameznika.

 

Prihodnost sprejemanja LGBTQIA+ skupnosti je stkana z upanjem in možnostmi. Predstavlja svet, v katerem lahko vsak posameznik sprejme svoj avtentični jaz brez strahu pred diskriminacijo ali zavrnitvijo. Ta vizija zahteva nadaljnji dialog, izobraževanje in spremembe politik, ki ščitijo pravice in dobro počutje LGBTQIA+ posameznikov in nikogar ne puščajo ob strani.

 

Na koledarskem letu je mesec junij že tradicionalno mesec ponosa in praznovanja skupnosti LGBTQIA+. Vendar pa v pogovorih o različnih spolnih usmerjenostih in spolnih identitetah še vedno ostaja prisotna stigma, ki posameznikom LGBTQIA+ povzroča nelagodje in zavračanje. Ker želimo nuditi platformo za neizrečene zgodbe, ki si zaslužijo biti slišane, se poglabljati v odkrite pogovore, raziskovati izzive, s katerimi se soočamo, vas vabimo, da se nam pridružite na našem kanalu YouTube in podcastu Med rjuhami, kjer smo prisluhnili močni zgodbi, ki oblikuje in navdihuje skupnost LGBTQIA+. Pogovarjali smo se o osebni izkušnji s spoznanjem transspolnosti, potek tranzicije in življenjem pred tranzicijo in po njej.

 

Skupaj lahko oblikujemo družbo, v kateri kraljujeta pristnost in sprejemanje ter osvetljujeta pot v svetlejšo in bolj vključujočo prihodnost za vse.

 

 

Za več vsebin, ki prihajajo, nam ne pozabi slediti na naših FacebookInstagram in Youtube profilih Venera Shop.

Nazaj na seznam člankov