Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja spletne trgovine Venera shop

Pogoji poslovanja Spletne trgovine Venera shop so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov, veljavno zakonodajo o elektronskem poslovanju, veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov ter s priporočili TZS.

 

Spletno trgovino Venera shop upravlja podjetje Venera shop d.o.o., Zgornje Jezersko 82, 4206 Zgornje Jezersko. Davčna številka: SI20630433, matična številka: 5838088000. Podjetje je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Kranju pod št. 10527300. IBAN: SI56 0700 0000 0205 342.

 

Registracija

Nakup v Spletni trgovini Venera shop je možen z ali brez registracije. 

 

Osebni podatki

Podjetje Venera shop d.o.o. v spletni trgovini zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: priimek in ime, ulica in hišna številka, kraj, država, mobilna številka, uporabniško ime (e-naslov) in geslo.

 

Obdelava in hramba podatkov

S podano privolitvijo uporabnik dovoljuje podjetju Venera shop d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, obdeluje zbrane osebne podatke za namene obdelave in izvedbe spletnih naročil, nakupov, reševanje morebitnih težav pred in po opravljenih spletnih nakupih. Pridobljene podatke podjetje Venera shop d.o.o. uporablja tudi za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe izdelkov, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja.

 

Podjetje Venera shop d.o.o. lahko pridobljene podatke obdeluje za lastne potrebe do ugovora ali preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v uporabniškemu računu.

 

Pravica posameznika

Uporabnik spletne trgovine lahko kadarkoli od upravljavca osebnih podatkov zahteva, da preneha obdelovati zgoraj navedene podatke. Prav tako lahko posameznik od upravljavca zahteva izpolnitev naslednjih pravic:

 

vpogled v osebne podatke: 

 • popravka netočnih osebnih podatkov, 
 • omejitve obdelave, 
 • izbrisa, 
 • ugovora, 
 • avtomatiziranega sprejemanja posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

 

Posamezna zahteva za izpolnitev pravic se obravnava individualno, upravljavec v zakonsko ustreznem roku posamezniku pošlje odgovor z obrazložitvami.

 

Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na info@venera-shop.si. Veljavnost splošnih pogojev: od 1.1.2024 do spremembe oziroma preklica.

 

V kolikor se posameznik z informacijami o obdelavi osebnih podatkov in obrazložitvijo, ki jo je prejel od spletne trgovine Venera shop ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ne strinja oziroma je bil prekoračen zakonsko ustrezen rok za odgovor, lahko vloži pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.

 

Obveščanje

Uporabnik se lahko naroči tudi na prejemanje e-novic in se od njih kadarkoli odjavi preko povezave v prejetih e-novicah ali tako, da odjavo sporoči na e-naslov prodaja@venera-shop.si.

 

Dostava

Ob nakupu do vključno 49,99 EUR strošek dostave znaša 4,95 EUR. Strošek dostave je vračunan v kupnino kot ločena postavka. Ob nakupu v vrednosti 50 EUR in več je dostava brezplačna.

 

Rok dostave izdelkov je naveden ob vsakem posameznem izdelku in običajno znaša 8 delovnih dni od oddaje naročila oz. od plačila predračuna.

 

Izdelke kupljene preko spletne trgovine dostavljamo na hišne naslove na območju Republike Slovenije. Pri dostavi v večstanovanjske objekte zagotavljamo dostavo do vhodnih vrat objekta. Dostavo izvaja podjetje GLS.

 

Naročanje in dobavljivost izdelkov

Kupoprodajna pogodba med podjetjem Venera shop d.o.o. in kupcem je v spletni trgovini Venera shop sklenjena, ko je doseženo soglasje volj, to je v trenutku, ko se je kupec odločil, da odda naročilo za določen izdelek. ZVPot-1 eksplicitno določa, s katerimi informacijami mora biti potrošnik seznanjen že pred samo sklenitvijo pogodbe oziroma preden ga pogodba zavezuje (18. člen ZVPot in 130. člen ZVPot: ZVPot).

 

Kupoprodajna pogodba je v elektronski obliki shranjena na strežniku Venera shop.

 

Plačilo

Na voljo so naslednji načini plačila:

 • Kreditne in plačilne kartice preko spleta: Kupci lahko plačajo s kreditnimi karticami MasterCard, Visa in plačilno kartico Maestro. Prenos podatkov se uporablja v kodiranem načinu, tako, da so podatki o kreditni kartici zaščiteni.
 • Plačilo po povzetju: Plačilo po povzetju se opravi kurirju GLS ob dostavi blaga na izbran naslov.

 

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini in se lahko razlikujejo od rednih cen v fizičnih poslovalnicah.

 

Razlaga cenovnih ugodnosti

 • najnižja cena v zadnjih 30 dneh - je prejšnja cena, ki jo mora skladno z ZVPot-1 v primeru znižanju cene blaga podjetje označiti poleg znižane cene blaga. Za prejšnjo ceno se šteje najnižja cena, ki jo je podjetje uporabljalo v zadnjih 30 dneh pred uporabo znižane cene.
  • Pri blagu, ki je na trgu manj kot 30 dni, za prejšnjo ceno šteje najnižja cena, po kateri je podjetje ponujalo blago pred znižanjem cene v obdobju, v katerem je bilo blago na trgu.
  • V primeru neprekinjenega postopnega zniževanja cene, za prejšnjo ceno šteje cena, ki je bila najnižja cena najmanj 30 dni pred prvo znižano ceno v neprekinjenem postopnem zniževanju cene.
 • AKCIJA - pri izdelkih označenih z oznako "akcija", vrednosti s popustom veljajo samo za nakupe v spletni trgovini.

 

Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

 

Odstopni rok poteče 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročila rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. Za več informacij si oglejte vsebino "Vračilo blaga".

 

Stvarna napaka/Neskladnost blaga

Zahtevki za stvarno napako se nanašajo na blago, kupljeno do vključno 25.1.2023 (ZVPot). Za blago kupljeno po tem datumu, se skladno z ZVPot-1 uvajajo nove določbe, ki zahtevke iz naslova stvarne napake nadomeščajo z zahtevki z naslova neskladnosti blaga.

 

Zahtevki za neskladnost blaga se nanašajo na blago, kupljeno od vključno 26.1.2023 dalje (ZVPot-1).

 

Za več informacij si oglejte vsebino "Vračilo blaga".

 

Garancija

Garancija velja na območju Republike Slovenije.

 

Garancija je vsaka obveznost, ki jo proizvajalec (v nadaljnjem besedilu: garant) prevzame do potrošnika poleg zakonskih obveznosti prodajalca iz naslova obveznega jamstva za skladnost blaga in s katero se zaveže, da bo potrošniku brezplačno popravil ali zamenjal blago, vrnil del ali vso kupnino, kadar blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu, ki je na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.
Garancija garanta pravno zavezuje pod pogoji, določenimi v garancijskem listu in s tem povezanih oglaševalskih sporočilih, ki so na voljo ob sklenitvi pogodbe ali pred tem.

 

Garant jamči za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

 

Garancijski rok začne teči z dnem dobave izdelka potrošniku.

 

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

 

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka. Če proizvajalec v roku ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

 

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

 

Ne glede na zgoraj navedeno, lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

 

Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

 

Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

 

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

 

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

 

Čas, v katerem vam proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka.

 

Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka brez mnenja pooblaščenega servisa v okvari.

 

Garancija ne velja v primerih, ki so navedeni v posameznem garancijskem listu ob posameznem artiklu.

 

Pritožbe

Venera shop d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožba se lahko odda prek e-naslova prodaja@venera-shop.si ali pisno na naslov prodajalca: Venera shop d.o.o., Zgornje Jezersko 82, 4206 Zgornje Jezersko. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
Prodajalec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med prodajalcem in kupcem je pristojno sodišče v kraju sedeža ponudnika.

 

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi podjetje Venera shop d.o.o. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Venera shop d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na elektronski povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.

 

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

 

Arhiviranje pogodbe

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na naslovu Venera shop d.o.o., Zgornje Jezersko 82, 4206 Zgornje Jezersko. Pogodbe in kopije računov se arhivirajo na sedežu podjetja. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo na e-naslov prodaja@venera-shop.si.

 

Varovanje osebnih podatkov

Venera shop d.o.o. se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 in ZVOP-1.

 

Uporabnik se mora zavedati, da je dolžan spletnemu trgovcu posredovati svoje osebne podatke v pravilni in resnični obliki, prav tako je dolžan spletnega trgovca obvestiti o spremembi svojih podatkov. Uporabnik s sprejetjem teh pogojev potrjuje, da so osebni podatki, ki jih je navedel, pravilni.

 

Zgornje Jezersko, 01.01.2024

 

Erotični nasveti in pripomočki z vročimi akcijami – vse na dosegu tvojih prstov.

Prijavi se na Venerin e-mail newsletter!